Hofland Group | Om
Om

Hofland_Home_Uppsala

Shaping the future. Your future.

Hofland Group samarbetar med kunder från den privata och offentliga sektorn samt med ideella organisationer i flera regioner runt om i Sverige och Europa.
Vi har kontor i Uppsala och Stockholm och startades från början som ett konsultföretag för nyetablerade företag i behov av expansion genom marknadsföring, digitala tjänster och försäljning.

Som konsultföretag erbjuder vi särskilda tjänster för nystartade bolag i behov av investeringar genom att hjälpa företaget att forma och rikta sitt erbjudande till potentiella investerare.

Med våra kunskaper inom strategi, försäljning, marknadsföring och organisationsstruktur erbjuder vi konsulttjänster fokuserade på våra kunders mest kritiska frågor kring affärsutveckling samt dess vision och mål med företaget.

Vi har en stor branschkännedom och väletablerade relationer inom handel och affärsutveckling, där vi arbetar aktivt för att erbjuda de bästa tjänsterna på marknaden.

Vår verksamhet är knuten kring Hofland Consultancy som idag utgör stommen och hjärtat i Hofland Group.